top of page

Edifici

Barri Vell

M2.png

1026 M2

Habitacions.png

15 HABITACIONS

Banys.png

6 BANYS

Fitxa-tècnica.png
Preu.png

2.500.000€

pngegg.png

D

IMG_9546.jpeg

PEP SERRA

Artesà Immobiliari

Edifici amb jardí al cor del Barri Vell de Girona

Consta de planta baixa i dues plantes pis, amb unes golfes i un jardí posterior. L’edificació es planteja amb tres murs portants perpendiculars a la façana, i quatre murs paral·lels a la façana; els espais generats per la trobada d’aquests paraments, convenientment distribuïts, conformen els diferents departaments i defineixen els espais d’us.

 

A la planta baixa, es defineixen un local que disposa d’uns sortida i una obertura al carrer, i tres tramades de fondària, amb una ventilació a l’espai comú de l’escala; l’espai d’entrada i el celler-rebost, que ocupen part de la nau central, i dues tramades de fondària, la tercera es destina a llenyer i te accés, també, des del jardí; la tercera es destina a garatge. L’estructura horitzontal es a base de voltes.

 

L’escala d’accés a la planta principal és de pedra, sobreposada a una anterior del període gòtic.

 

La planta principal està destinada a habitatge, amb una part de la planta segona. L’estructura horitzontal és a base voltes, i en una sala hi ha un artesanat. A través d’una escala interior s’arriba a la zona de dormitoris de l’habitatge, situats en la plants segona.

 

La planta segona es divideix en dues zones, la que dóna al carrer i que es destinava a consulta mèdica, i la part posterior esmentada anteriorment. La zona de consulta, té estructura horitzontal de voltes, mentre que la part posterior es divideix en una zona arranjada amb forjats nous i un espai que conserva l’estructura antiga.

 

La planta sota coberta es destinada a golfes i dos espais amb alçada suficient per a ser utilitzada. La coberta és de teula corba ceràmica, llevat de dues espais de la part posterior i la torre de l’escala, que és una terrassa.

bottom of page